Monthly Archives: February 2009

SEORANG PENDUDUK SURGA

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Sahihnya;

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

YANG DI ATAS, YANG MAHA TINGGI

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah. Amma ba’du. Dalil yang menunjukkan tentang kemaha tinggian Allah banyak sekali. Di antaranya adalah sebagai berikut :

Posted in Pemurnian Ajaran | Tagged , , , , | Leave a comment

MENGAPA HARUS MEROKOK?

Apakah anda termasuk penggemar rokok? Baiklah, sebelum anda merogoh saku anda dan mengambil uang untuk membeli rokok marilah kita berbicara barang sejenak dengan akal yang jernih dan pikiran yang tenang mengenai hal ini. Jangan sampai anda melakukan sesuatu yang justru … Continue reading

Posted in Hukum | Tagged , , , | 9 Comments

HARUSKAH KHOTIB MENGUCAPKAN SALAM?

Setiap muslim yang bertemu dengan saudaranya maka disyari’atkan baginya untuk mengucapkan salam kepada mereka. Yaitu dengan mengucapkan ‘Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh’. Hal ini termasuk akhlak terpuji yang diserukan oleh Islam.

Posted in Hukum | Tagged , , , , | 4 Comments

AQIDAH SYAIKH MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB

Berikut ini akan kami bawakan risalah yang berisi tanya-jawab dalam hal aqidah Islam yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah.

Posted in Kaidah Penting | Tagged , , , , | 1 Comment

UCAPAN YANG PALING DICINTAI ALLAH

Imam Muslim meriwayatkan di dalam Shahihnya;

Posted in Doa dan Dzikir | Tagged , , , , , | 18 Comments

LELAKI YANG USUSNYA TERBURAI DI NERAKA

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam Kitab Bad’i al-Khalq dalam sahihnya, beliau berkata;

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 8 Comments

PERJALANAN BELUM USAI

Duri dan bebatuan, terpaan angin dan hujan, terik matahari dan dinginnya udara malam, itu adalah perkara yang biasa dihadapi oleh para penempuh perjalanan. Hanya dengan pertolongan Allah kemudian tekad yang baja di dalam hatinya maka si musafir tetap melangkah meneruskan … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , | 1 Comment

TUNTUTAN KEADAAN

Di antara sebab tersebarnya kebatilan dan bertambah buruknya keadaan masyarakat adalah berbagai macam alasan yang diada-adakan oleh syaitan dan bala tentaranya demi melestarikan kemungkaran. Umat-umat terdahulu yang menentang dakwah para rasul pun demikian. Ketika para rasul itu menyeru mereka untuk … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 3 Comments

KEUTAMAAN YANG TERLUPAKAN

Berikut ini beberapa perkara yang mungkin telah dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Kami berharap dengan menyebutkan hadits-hadits ini dapat membangkitkan kesadaran kita semua untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tegakkan syari’at mulai dari diri kita sendiri!

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , | 5 Comments