Monthly Archives: October 2012

Urgensi Niat Bagi Seorang Muslim

Imam Bukhari rahimahullah menuturkan di dalam Kitab Shahihnya:

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Ngaji Sabtu Ahad (Jogja)

Ikuti pengajian Sabtu-Ahad tiap bulannya, di masjid sekitar kampus UGM Yogyakarta Insya Allah pada bulan Oktober ini akan menyelenggarakan

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Keutamaan Membaca, Mempelajari, Mengamalkan, dan Mengajarkan al-Qur’an

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya orang-orang yang membaca Kitab Allah dan mendirikan sholat serta menginfakkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka berharap akan suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Supaya Allah sempurnakan balasan … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Mencari Jejak Ikhlas

Rabi’ bin Anas rahimahullah mengatakan, “Tanda agama adalah mengikhlaskan amal untuk Allah, sedangkan tanda keilmuan adalah rasa takut kepada Allah.” (lihat al-Ikhlas wa an-Niyah, karya Imam Ibnu Abid Dun-ya, hal. 23)

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kesempatan Berinfak!

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, memakmurkan masjid adalah ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Belajar Akhlak dan Adab Kepada Rasulullah

[1] Amalan-Amalan Paling Utama Dari Abu ‘Amr asy-Syaibani, dia berkata: Pemilik rumah ini -beliau mengisyaratkan dengan tangan menunjuk rumah Abdullah (Ibnu Mas’ud)– menuturkan kepadaku. Beliau berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Amalan apakah yang paling dicintai … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Waspadai Dusta!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila dia senantiasa menceritakan semua yang dia dengar.” (HR. Muslim dalam mukadimah shahihnya)

Posted in Hukum | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Buah Keyakinan Allah Sebagai Rabb

Orang yang telah ridha dengan sesuatu maka sesuatu itu akan terasa mudah baginya. Demikian pula seorang mukmin apabila iman telah meresap ke dalam hatinya, segala ketaatan kepada Allah terasa ringan dan dia pun merasa senang melakukannya…

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kajian Islam Al-Mubarok Forum Studi Islam Mahasiswa

Masjid Al-Mubarok, 300 m utara UMY, belakang toko material

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , | Leave a comment