Category Archives: Penjabaran

Hakikat Kalimat Tauhid [Bagian 4]

Pengertian Tauhid Uluhiyah Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizhahullah menerangkan, “Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba, seperti dalam hal doa, istighotsah/memohon keselamatan, isti’adzah/meminta perlindungan, menyembelih, bernadzar, dan lain sebagainya. Itu semuanya wajib ditujukan oleh hamba kepada Allah semata dan … Continue reading

Posted in Dakwah, Kaidah Penting, Penjabaran | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Hakikat Kalimat Tauhid [Bagian 3]

Tafsir Kalimat Tauhid Syahadat laa ilaha illallah maknanya adalah seorang hamba mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada ma’bud [sesembahan] yang benar kecuali Allah ‘azza wa jalla. Karena ilah bermakna ma’luh [sesembahan], sedangkan kata ta’alluh bermakna ta’abbud [beribadah]. Di … Continue reading

Posted in Dakwah, Kaidah Penting, Penjabaran | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hakikat Kalimat Tauhid [Bagian 1]

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) -yang benar- selain Dia, dan [bersaksi pula] para malaikat serta orang-orang yang berilmu, demi tegaknya keadilan. Tiada ilah [yang benar] selain Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” … Continue reading

Posted in Dakwah, Penjabaran, Tafsir | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Empat Kaidah Dasar [bagian 2]

Berikut ini, bagian ke-2 dari serial terjemah risalah al-Qawa’id al-Arba’ (Empat Kaidah Dasar) dengan beberapa tambahan keterangan penjelasan yang insya Allah akan kami sajikan secara bertahap. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita.

Posted in Kaidah Penting, Penjabaran | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

KUMPULAN FAIDAH SEPUTAR TAFSIR

Makna Istilah Tafsir Secara bahasa tafsir bermakna menyingkap sesuatu yang tertutupi. Adapun menurut istilah para ulama, yang dimaksud dengan tafsir adalah menerangkan kandungan makna al-Qur’an al-Karim (lihat Ushul fi at-Tafsir, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hal. 25)

Posted in Penjabaran, Tafsir | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

TAFSIR AL-FATIHAH (8)

Faidah Ayat Kedua Di dalam ayat ar-Rahmanir Rahim terkandung penetapan salah satu sifat Allah, yaitu sifat rahmat/kasih sayang. Rahmat Allah itu maha luas, baik rahmat yang meliputi semua makhluk maupun rahmat yang hanya diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang bertakwa (lihat al-Majmu’ah … Continue reading

Posted in Penjabaran, Tafsir | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Makna Kata Fitnah

Kata fitnah di dalam al-Qur’an memiliki banyak makna, diantaranya:

Posted in Penjabaran, Tafsir | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Macam-macam Kekafiran

Kekafiran ada 2 macam : Kufur akbar dan Kufur ashghar Kufur Akbar Yaitu kufur I’tiqadi (berlandaskan keyakinan, pent) yang berlawanan dengan pokok keimanan. Akibat kekafiran ini seorang hamba keluar dari Islam, seluruh amalnya terhapus, dan dia berhak tinggal selamanya di … Continue reading

Posted in Kaidah Penting, Penjabaran | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mengapa Kita Membutuhkan Hidayah?

Seberapa besarkah kebutuhan kita kepada hidayah? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan setidaknya ada 10 alasan yang melatarbelakangi doa yang senantiasa kita panjatkan dalam sholat kita. Yaitu doa meminta hidayah. Beliau memaparkan:

Posted in Penjabaran | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Apakah Kita Sudah Bertaqwa?

Segala puji bagi Allah, Dzat yang paling berhak untuk kita takuti dan tempat kita memohon ampunan. Salawat dan keselamatan semoga terus tercurah kepada teladan terbaik, seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya namun senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada-Nya minimal tujuh puluh … Continue reading

Posted in Penjabaran | Tagged , , , , , , , , , , , | 6 Comments