Download Kajian Syaikh Abdul Aziz ar-Rais hafizhahullah

Bagi para penuntut ilmu yang ingin menyimak pelajaran-pelajaran beliau:
1. Muqaddimah tentang tauhid
2. Ta’liq Qawa’id Arba’
3. Syarh Aqidah Thahawiyah
4. Syarh Kitab Tauhid
5. Syarh Ushul Sittah
6. Ta’liq atas Risalah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
7. Syarh Nukhbatul Fikar
8. Syarh al-Waraqat
9. Syarh Ushul min Ilmi Ushul
10. Ta’liqat atas Aqidah Wasithiyah
11. Ta’liqat atas Ushul Tsalatsah
12. Syarh Nawaqidh al-Islam
13. Syarh Qawa’id Arba’
14. Syarh Lum’at al-I’tiqad

Silakan membuka link http://islamancient.com/lectures,cat,96.html

This entry was posted in Ulama and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.