Tag Archives: Hadits

Amalan Yang Tertolak

Tweet Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah ‘Aisyah radhiyallahu’anha beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang mengada-adakan suatu perkara di dalam urusan [agama] kami ini yang bukan berasal darinya, maka ia pasti tertolak.” (HR. Bukhari … Continue reading

Posted in Jalan Lurus, Pemurnian Ajaran, Tafsir | Tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Untaian Hikmah Imam Sufyan ats-Tsauri

Tweet Tsabit bin Muhammad berkata: Aku mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata, “Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepala kecuali apabila dilandasi dengan atsar/riwayat maka lakukanlah.” Did you like this? Share it:Tweet

Posted in Kisah, Ulama | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Bolehkah Bersuci Dengan Air Laut?

Tweet Imam Ibnu Hajar rahimahullah membawakan di dalam Kitab ath-Thoharoh dalam Bulughul Maram hadits berikut ini: Did you like this? Share it:Tweet

Posted in Hukum | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Kumpulan Faidah Ilmu

Tweet Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, para sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka. Amma ba’du. Did you like this? Share it:Tweet

Posted in Bersih Jiwa, Jalan Lurus | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nasehat Imam Syafi’i

Tweet ar-Rabi’ mengatakan: Aku mendengar Syafi’i mengatakan, “Apabila kalian mendapati di dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka ikutilah hal itu dan tinggalkan pendapatku.” [1] Did you like this? Share it:Tweet

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Pemuda Gemblung

Tweet Istilah gemblung bagi orang Jawa mungkin tidak asing. Artinya sinting. Kisah berikut ini menunjukkan kepada kita bahwa sudah semestinya kita menjadi orang yang menghormati hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak melecehkannya. Did you like this? Share it:Tweet

Posted in Jalan Lurus, Kisah | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Turunnya Wahyu Untuk Pertama Kali

Tweet Imam Bukhari rahimahullah menuturkan dalam Sahihnya: Did you like this? Share it:Tweet

Posted in Kisah | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Tata Cara Turunnya Wahyu

Tweet Imam Bukhari rahimahullah menuturkan: Did you like this? Share it:Tweet

Posted in Kisah | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Belajar Akhlak dan Adab Kepada Rasulullah

Tweet [1] Amalan-Amalan Paling Utama Dari Abu ‘Amr asy-Syaibani, dia berkata: Pemilik rumah ini -beliau mengisyaratkan dengan tangan menunjuk rumah Abdullah (Ibnu Mas’ud)- menuturkan kepadaku. Beliau berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Amalan apakah yang paling … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Waspadai Dusta!

Tweet Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila dia senantiasa menceritakan semua yang dia dengar.” (HR. Muslim dalam mukadimah shahihnya) Did you like this? Share it:Tweet

Posted in Hukum | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment