Tag Archives: Khabar Ahad

Khabar Ahad Hujjah Dalam Aqidah

Berikut ini kami ringkaskan keterangan para ulama yang dipaparkan oleh Syaikh Dr. Muhammad bin Husain al-Jizani di dalam disertasi yang telah berhasil dipertahankan oleh beliau guna mendapatkan gelar doktor di Universitas Islam Madinah, yang berjudul Ma’alim Ushul Fiqh ‘inda Ahlis … Continue reading

Posted in Kaidah Penting | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments