Tag Archives: Persatuan

Kembali Kepada al-Kitab dan as-Sunnah

Saudaraku -semoga Allah menuntun kita kepada rahmat dan ampunan-Nya- agama Islam yang kita cintai ini telah memberikan pedoman hidup bagi umat manusia.

Posted in Dakwah, Keutamaan | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Belajar Akhlak dan Adab Kepada Rasulullah

[1] Amalan-Amalan Paling Utama Dari Abu ‘Amr asy-Syaibani, dia berkata: Pemilik rumah ini -beliau mengisyaratkan dengan tangan menunjuk rumah Abdullah (Ibnu Mas’ud)– menuturkan kepadaku. Beliau berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Amalan apakah yang paling dicintai … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nasehat Untuk Ahlus Sunnah di Indonesia

Oleh Syaikh Muhammad al Imam hafizhahullah (Muhadharah Via Telepon) بسم الله الرحمن الرحيم Segala puji bagi Allah Ta’ala, dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Mengapa Kita Harus Berdakwah?

[1] Dakwah merupakan jalan hidup Rasul dan pengikutnya Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Katakanlah, Inilah jalanku; aku menyeru kepada Allah di atas landasan ilmu yang nyata, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku…” (QS. Yusuf : 108). Berdasarkan ayat yang mulia … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , , | 2 Comments