Tag Archives: Problematika

Jangan Putus Asa!

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan memberikan kesempatan yang lebar kepada mereka untuk bertaubat dan taat kepada-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia teladan yang memberikan motivasi kepada umatnya untuk tegar dalam menghadapi kehidupan. Amma ba’du. … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , , , , , | 7 Comments