Tag Archives: Rasionalis

Kegagalan Islam Liberal dalam Memahami Ijtihad

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Salawat lagi salam semoga terlimpah kepada Nabi akhir zaman dan teladan terbaik bagi kemanusiaan, para sahabatnya dan segenap pengikut setia mereka. Amma ba’du. Berikut ini adalah beberapa catatan penting tentang … Continue reading

Posted in Pemurnian Ajaran | Tagged , , , , | 6 Comments