Tag Archives: Taubat

Kembalilah, Wahai Saudaraku!

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Wahai umat manusia, apakah gerangan yang membuat kalian terperdaya oleh Rabbmu Yang Maha Pemurah?” (QS. al-Infithar: 6) Sebagian ulama berkata bahwa di dalam firman Allah “Apa yang membuat kalian terperdaya oleh Rabbmu Yang Maha Pemurah” … Continue reading

Posted in Tafsir | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Syafa’at Bagi Umat Bertauhid

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Setiap Nabi memiliki sebuah doa yang mustajab, maka semua Nabi bersegera mengajukan doa/permintaannya itu. Adapun aku menunda doaku itu sebagai syafa’at bagi umatku kelak di hari kiamat. Doa … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Menjauhkan Diri Dari Laknat

Dari Humran -bekas budak yang dimerdekakan oleh Utsman-, dia berkata: Setelah Utsman –radhiyallahhu’anhu– selesai berwudhu, dia berkata, “Demi Allah, aku benar-benar akan menyampaikan hadits kepada kalian. Demi Allah, kalau bukan karena teringat akan sebuah ayat yang terdapat di dalam Kitabullah … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Keutamaan Meninggalkan Perbuatan Keji

Imam Bukhari rahimahullah mengatakan di dalam Shahihnya di kitab al-Muharibin: Bab. Keutamaan orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Muhammad bin Sallam menuturkan kepada kami. Dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Istighfar Nabi dalam Sehari Semalam

Imam Bukhari rahimahullah berkata di dalam Shahihnya, di kitab ad-Da’awaat: Bab. Istighfar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sehari semalam. Abul Yaman menuturkan kepada kami. Dia berkata: Syu’aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhr’i. Dia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan … Continue reading

Posted in Doa dan Dzikir | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Jangan Putus Asa!

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan memberikan kesempatan yang lebar kepada mereka untuk bertaubat dan taat kepada-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia teladan yang memberikan motivasi kepada umatnya untuk tegar dalam menghadapi kehidupan. Amma ba’du. … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , , , , , | 7 Comments

Merebaknya Komunitas Pemuja Berhala

Latta, Uzza, dan Manat adalah nama-nama berhala yang dipuja oleh kaum paganis Arab  ratusan tahun yang silam. Kisah itu barangkali tidak terlalu memusingkan kita. Namun, ternyata pada masa sekarang ini kita masih tetap saja menjumpai ‘sesembahan’ lain yang diangkat oleh … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 9 Comments

Siapa Bilang Dosamu Tak Terampuni?

Dari Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Allah ta’ala berfirman, “Wahai anak Adam! Seandainya kamu datang kepada-Ku dengan membawa dosa hampir sepenuh isi bumi lalu kamu menemui-Ku dalam keadaan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun, niscaya Aku … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , | 5 Comments

Hidayah Itu Mahal, Ya Akhi…

Hidayah adalah kebutuhan hidup manusia yang paling utama. Bagaimana tidak, lha wong setiap hari di setiap kali sholat -bahkan di setiap raka’at- orang-orang yang beriman senantiasa diperintahkan untuk meminta hal itu kepada Rabbnya. Ihdinash shirathal mustaqim… Meskipun demikian, kita dapati … Continue reading

Posted in Kisah | Tagged , , , , , , | 12 Comments

Jangan Kau Buat Allah Cemburu!

Segala puji bagi Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sang pembawa lentera ilmu dan bimbingan. Demikian pula semoga dicurahkan kepada para sahabatnya yang berjihad dengan segenap harta dan diri mereka di … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 22 Comments