Tag Archives: Ukhuwwah

Belajar Akhlak dan Adab Kepada Rasulullah

[1] Amalan-Amalan Paling Utama Dari Abu ‘Amr asy-Syaibani, dia berkata: Pemilik rumah ini -beliau mengisyaratkan dengan tangan menunjuk rumah Abdullah (Ibnu Mas’ud)– menuturkan kepadaku. Beliau berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Amalan apakah yang paling dicintai … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment