Tag Archives: Ulil Amri

Ulil Amri

Tweet Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul, dan ulil amri diantara kalian.” (QS. an-Nisaa’: 59) Did you like this? Share it:Tweet

Posted in Tafsir | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Kemuliaan Ilmu dan Ulama

Tweet Imam al-Ajurri meriwayatkan dengan sanadnya dari Abud Darda’ radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh keutamaan seorang ahli ilmu di atas ahli ibadah adalah laksana keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-gemintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi-nabi. … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Kewajiban Menaati Ulil Amri

Tweet Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan … Continue reading

Posted in Hukum | Tagged , , , , , , , , , | 13 Comments

Taat Kepada Penguasa

Tweet Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Shahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menaatiku maka dia telah taat ikepada Allah. Dan barangsiapa yang mendurhakaiku maka dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa yang menaati amirku … Continue reading

Posted in Pemurnian Ajaran | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments