Kumpulan Faidah Ilmu

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, para sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka. Amma ba’du.

Sesungguhnya ilmu syar’i merupakan cahaya yang menerangi kehidupan seorang hamba. Ia adalah air yang membasahi dan menyegarkan relung-relung jiwanya. Ia adalah udara yang dengannya ia bernafas. Ia adalah bumi yang dengannya ia berpijak. Ia adalah tiang yang dengannya kehidupan tegak. Ia adalah pondasi yang di atasnya bangunan amal berpijak. Ia adalah gerbang menuju negeri kebahagiaan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya niscaya akan dipahamkan dalam [ilmu] agama.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu’anhu)

Saudaraku, ilmu syar’i merupakan bekal dan senjata seorang mukmin. Dengan ilmu itulah dia akan mengenal iman, tauhid, sunnah, dan ketaatan. Dengan ilmu pula dia akan bisa mendeteksi kekafiran, syirik, bid’ah, dan kemaksiatan. Dengan ilmu pula seorang hamba akan bisa menangkis berbagai syubhat dan kerancuan pemahaman yang ditebarkan oleh musuh-musuh agama.

Di dalam kumpulan faidah ini, tidak banyak yang ingin kami sajikan. Hanyalah serpihan-serpihan wawasan dan cuplikan-cuplikan hikmah yang berserakan. Kami menyadari betapa miskinnya kami dalam hal ini. Sehingga tidak ada yang mampu kami lakukan kecuali sekedar menerjemahkan, mengutip, merangkum, menyusun, dan membahasakan ulang.

Hal ini kami lakukan dengan memohon taufik dan bimbingan dari Allah –jalla wa ‘ala– semoga Allah memberikan kemudahan bagi kami untuk menuntaskan buku ini. Teriring doa dan harapan semoga serpihan-serpihan faidah ini kelak berguna bagi kami pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat.

Jogjakarta, Muharram 1434 H

al-Faqir ila Maghfirati Rabbihi

Abu Mushlih Ari Wahyudi
-semoga Allah mengampun dirinya dan kedua orang tuanya-

Link Download Makalah

http://ia601203.us.archive.org/2/items/KumpulanFaidah/kumpulan.pdf

 

This entry was posted in Jalan Lurus and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.