Tag Archives: Dakwah Nabi Ibrahim

HAKEKAT AJARAN NABI IBRAHIM

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata : Ketahuilah –semoga Allah membimbingmu untuk menaati-Nya- sesungguhnya hakikat al-hanifiyah millah Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama untuk-Nya. Dengan maksud itulah seluruh umat manusia diciptakan oleh Allah.

Posted in Dakwah, Jalan Lurus, Pelajaran Berharga | Tagged , , , | 2 Comments

MENYIKAPI KEKAFIRAN DAN PELAKUNYA

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dari dari apa yang kamu sembah selain Allah, … Continue reading

Posted in Pemurnian Ajaran, Penjabaran | Tagged , | Leave a comment

TIGA KAIDAH PENTING

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata [dalam kitabnya Tsalatsatu Ushul, lihat Majmu’at At-Tauhid, hal. 18-19] : Saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Perlu engkau ketahui bahwa setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari tiga perkara ini dan beramal dengannya :

Posted in Kaidah Penting | Tagged , , | 1 Comment

NABI IBRAHIM MENUMPAS KEMUSYRIKAN

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Muhammad), dan adalah Kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. ”Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya ?” Mereka menjawab, … Continue reading

Posted in Kisah, Penjabaran | Tagged | Leave a comment

DIALOG NABI IBRAHIM DENGAN AYAHNYA

Allah ta’ala menceritakan (yang artinya), “Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; “Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang … Continue reading

Posted in Kisah, Pelajaran Berharga | Tagged , | 2 Comments