Tag Archives: Fiqih Ibadah

Apakah Shohibul Qurban Wajib Memakan Daging Qurban?

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, para sahabatnya dan segenap pengikut setia mereka. Amma ba’du. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Maka bertanyalah kepada para ahli ilmu apabila kamu tidak mengetahui tentang suatu perkara.” (QS. an-Nahl: … Continue reading

Posted in Hukum | Tagged , , , , , | 4 Comments

Download Kitab Bimbingan Hari Raya

Bismillah, berikut ini link download dua buah kitab berbahasa Arab mengenai tuntunan hari raya dan ibadah kurban: 1. Tanwir al-‘Ainain bi Ahkamil Adhahi wal ‘Iedain karya Syaikh Abul Hasan Musthofa as-Sulaimani –hafizhahullah– 2. As’ilah wa Ajwibah fi Sholat al-‘Iedain karya … Continue reading

Posted in Kitab | Tagged , , , | Leave a comment