Tag Archives: Hadits Ahad

Khabar Ahad Hujjah Dalam Aqidah

Berikut ini kami ringkaskan keterangan para ulama yang dipaparkan oleh Syaikh Dr. Muhammad bin Husain al-Jizani di dalam disertasi yang telah berhasil dipertahankan oleh beliau guna mendapatkan gelar doktor di Universitas Islam Madinah, yang berjudul Ma’alim Ushul Fiqh ‘inda Ahlis … Continue reading

Posted in Kaidah Penting | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Kisah Dhimam bin Tsa’labah

Dari Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, beliau mengatakan: Suatu saat ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di masjid, kemudian ada seorang lelaki yang datang dengan mengendarai seekor onta, lantas dia berhentikan ontanya itu di masjid lalu mengikatnya. … Continue reading

Posted in Kisah | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Buatlah Hatiku Tenang, Wahai Jarir! (Sebuah Nasehat untuk Ulil Abshar)

Dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu’anhu, Jarir berkata: Suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadaku, “Wahai Jarir, maukah engkau menenangkan hatiku dari memikirkan Dzul Khalashah?” –itu adalah sebuah rumah di Khats’am (sebuah tempat … Continue reading

Posted in Kisah | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mengembalikan Kedaulatan Hukum Allah

Sebuah Kritik Atas Ketidakkonsistenan Hizbu Tahrir Hizbu Tahrir bicara soal akidah Ketika berbicara tentang perbandingan antara Wahabi dan golongannya, Hizbu Tahrir berkata, “Betul, bahwa ada masalah dalam akidah umat Islam, tetapi tidak berarti mereka belum berakidah Islam. Bagi Hizb, umat … Continue reading

Posted in Pemurnian Ajaran | Tagged , , , , | 9 Comments