Tag Archives: Istiqomah

Download Kajian Istiqomah

Alhamdulillah, as-Sholatu was salamu ‘ala Rosulillah. Amma ba’du. Sesungguhnya keistiqomahan merupakan perkara yang sangat agung yang didambakan oleh setiap muslim. Bagaimana tidak, sementara setiap hari dia meminta kepada Allah dalam setiap raka’at sholat keistiqomahan di atas jalan yang lurus. Oleh … Continue reading

Posted in Kaidah Penting | Tagged , , , , , | 1 Comment

Istiqomah, Anugerah Terindah

Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita agar kita beriman dan istiqomah di atas ketaatan kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi terakhir dan kekasih ar-Rahman, sang pembawa petunjuk dan agama yang benar … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , , , | 6 Comments

Tegar Menghadapi Fitnah

Sesungguhnya kita hidup di jaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah berupa kekafiran, kemunafikan, ataupun kebid’ahan dan kemaksiatan. Satu fitnah belum selesai tiba-tiba datang fitnah yang baru. Sementara fitnah itu turun bagaikan derasnya curahan air hujan yang membasahi sudut-sudut pemukiman. Terkadang … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , | 3 Comments

Untuk saudaraku…

Segala puji dan syukur semata-mata hak Allah ta’ala. Sholawat dan keselamatan semoga terlimpah kepada khalil ar-Rahman, para sahabat dan pengikutnya yang setia. Amma ba’d.

Posted in Dakwah | Tagged , , , | 3 Comments

Anugerah yang terindah

Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita agar kita beriman dan istiqomah di atas ketaatan kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi terakhir dan kekasih ar-Rahman, sang pembawa petunjuk dan agama yang benar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Tetap Tegar Tatkala Fitnah Berkobar

Sesungguhnya kita hidup di jaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah berupa kekafiran, kemunafikan, ataupun kebid’ahan dan kemaksiatan. Satu fitnah belum selesai tiba-tiba datang fitnah yang baru. Sementara fitnah itu turun bagaikan derasnya curahan air hujan yang membasahi sudut-sudut pemukiman. Terkadang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 3 Comments