Tag Archives: Kisah Nyata

Wahai Putraku, Naiklah Bersama Kami…

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak pelajaran bagi umat manusia dengan kisah-kisah umat terdahulu sebelum mereka. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad dan pengikut setia ajarannya hingga kiamat tiba. Amma ba’du.

Posted in Kisah | Tagged , , , , , | Leave a comment