Tag Archives: Organisasi

Saudaraku, Jangan Ujub!

Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Salawat dan keselamatan semoga terus terlimpah kepada Nabi dan para sahabatnya. Amma ba’du.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments