Tag Archives: Rasul

Sepuluh Mutiara Kalam Ilahi [Bagian 4]

Hanya Allah Tumpuan Pertolongan [31] Allah ta’ala berfirman, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ “Dan kepada Allah semata hendaknya orang-orang beriman bertawakal.” (QS. Ali ‘Imran: 160)

Posted in Dakwah, Tafsir | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Merasakan Kelezatan Iman

Dari al-‘Abbas bin Abdul Muthallib radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Akan merasakan lezatnya iman; orang yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Iman [34])

Posted in Kaidah Penting | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Tiada Nabi Lagi Sesudah Beliau!

Kaum muslimin… semoga senantiasa dirahmati Allah… Allah ta’ala berfirman, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا “Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian. Akan tetapi, beliau … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Fiqih Yang Terlupakan

Segala puji bagi Allah, Yang telah menurunkan al-Qur’an dan memudahkannya sebagai pelajaran bagi manusia. Salawat dan keselamatan semoga terlimpah kepada Nabi dan kekasih-Nya, Muhammad, para sahabatnya dan seluruh pengikut mereka yang setia. Amma ba’du.

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Dakwah Para Nabi dan Rasul

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Berikut ini gambaran sekilas mengenai seruan para nabi dan rasul kepada kaumnya. Allah ta’ala telah mengisahkan sejarah perjuangan dakwah mereka di dalam kitab-Nya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memetik … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Menjadikan Sunnah Sebagai Pijakan

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Barangsiapa yang taat kepada rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.” (QS. an-Nisaa’: 80)

Posted in Penjabaran | Tagged , , , , , , | Leave a comment