Tag Archives: Riya’

Takut Terjerumus Syirik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata, “Ada tiga pokok yang menjadi pondasi kebahagiaan seorang hamba, dan masing-masingnya memiliki lawan. Barangsiapa yang kehilangan pokok tersebut maka dia akan terjerumus ke dalam lawannya. [1] Tauhid, lawannya syirik. [2] Sunnah, … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hakikat Kalimat Tauhid [Bagian 9]

Tanpa Hidayah-Nya Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Hidayah adalah pengetahuan tentang kebenaran yang disertai keinginan untuk mengikutinya dan lebih mengutamakan kebenaran itu daripada selainnya. Orang yang mendapat hidayah adalah orang yang melaksanakan kebenaran dan benar-benar … Continue reading

Posted in Dakwah, Penjabaran | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Perkataan Ulama Tentang Ikhlas

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhuma berkata, “Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan anugerah -balasan dari Allah- sebatas apa yang dia niatkan.” (lihat Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim, hal. 7 oleh Imam an-Nawawi)

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bagaikan Debu Yang Beterbangan

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Dan Kami tampakkan apa yang dahulu telah mereka amalkan lalu Kami jadikan ia bagaikan debu yang beterbangan.” (QS. Al-Furqan: 23)

Posted in Tafsir | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kitab Tauhid (4)

Oleh: Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Takut Terjerumus Syirik Allah ‘azza wa jalla berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa di bawah tingkatan syirik bagi siapa yang Dia kehendaki.” (QS. an-Nisaa’: 116)

Posted in Kaidah Penting | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tiga Pendusta

Dalam Kitab al-Imarah Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya golongan pertama manusia yang akan diadili pada hari kiamat ada tiga. Di antaranya adalah seorang lelaki yang mati dalam upaya mencari kesyahidan. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Senang Mendengarkan Bacaan al-Qur’an

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadaku, “Bacakanlah kepadaku al-Qur’an.” Ibnu Mas’ud berkata: Aku katakan, “Wahai Rasulullah! Apakah saya akan membacakannya kepadamu sementara ia diturunkan kepadamu?”. Beliau … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tentang Ikhlas

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, yang berkuasa membolak-balikkan hati anak Adam bagaimanapun Dia inginkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman dan pembawa lentera bimbingan untuk membangkitkan kesadaran hati manusia yang telah lalai dan … Continue reading

Posted in Keutamaan | Tagged , , , , , , , , , | 11 Comments

Kamu Dusta!

Dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Suatu saat, ketika orang-orang mulai bubar meninggalkan majelis Abu Hurairah –radhiyallahu’anhu-, maka Natil -salah seorang penduduk Syam- (beliau ini adalah seorang tabi’in yang tinggal di Palestina, pent) berkata kepadanya, “Wahai Syaikh, tuturkanlah kepada kami … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Ikhlas dan Bahaya Riya’

Penulis: Ustadz Firanda -hafizhahullah- “Dari Amirul mu’minin Umar bin Al-Khotthob rodiallahu’anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan, maka barangsiapa yang berhijrah kepada Allah … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 4 Comments