Tag Archives: Shirothol Mustaqim

Jalan Yang Lurus Itu

Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan jalan yang lurus dan mengangkat hamba terkasih-Nya sebagai pemandu menuju-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad sebaik-baik nabi dan utusan, dan juga bagi para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. … Continue reading

Posted in Jalan Lurus | Tagged , , , , , , , , , , | 4 Comments