Tag Archives: Surat Pilihan

Mutiara Tafsir Surat al-Fatihah [bagian 1]

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin. as-Sholatu was salamu ‘ala Khatamin Nabiyyin Muhammadin wa ‘ala alihi wa ash-habihit thahirin wa man tabi’ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba’d. Sesungguhnya al-Qur’an mengandung pelajaran dan bimbingan bagi umat manusia. al-Qur’an memberikan tuntunan bagi mereka … Continue reading

Posted in Tafsir | Tagged , , , , | 4 Comments