Tag Archives: YPIA

Mengenal Tiga Pondasi Islam dan Empat Kaedah Tauhid

Kajian Intensif Aqidah Islam Mengenal Tiga Pondasi Islam dan Empat Kaedah Tauhid Pemateri : Ustadz Abu ‘Isa ‘Abdullah bin Salam (Staf Pengajar Ma’had Ihya’ As Sunnah Tasikmalaya)

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kajian Kitab Intensif Jogja

Kondisi akhir zaman Penuh dengan fitnah, godaan, dan kerancuan Saatnya, bagimu kawan Tuk bekali diri dengan ilmu dan perisai keimanan

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Donasi Operasional Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari (YPIA) adalah salah satu lembaga dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang ada di Indonesia. Yayasan ini bertempat di D.I. Yogyakarta dan telah berdiri sejak tahun 2000 an dengan nama Lembaga Bimbingan Islam Al-Atsari (LBIA).

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Program Bahasa Arab Dasar

Ma’had ‘Umar Bin Khattab kembali membuka pendaftaran program bahasa arab

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

DONASI PESANTREN MAHASISWA MA’HAD AL-‘ILMI

[1] Pengantar Ma’had Al-‘Ilmi Yogyakarta merupakan salah satu wadah pengkaderan penggerak dakwah salaf dari kalangan mahasiswa dan akademisi. Para mahasiswa dari berbagai daerah menimba ilmu di Ma’had ini di tengah-tengah kesibukan mereka di bangku perguruan tinggi.

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Liputan Buka Puasa Di Merapi (update)

Barang siapa yang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahala untuknya seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari orang berpuasa itu. (H.R. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad)

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Uleenuha-Koran Tapi Rasa Magazine

Syariat agama Islam adalah syariat yang syarat akan kemuliaan. Kemuliaan tersebut tergambarkan dengan kesempurnaan aturan yang telah Alloh ta’ala ajarkan melalui utusan-Nya yang terbaik,  Rosul Muhammad Shalallohu ‘alaihi wasallam. Tak terkecuali kesempurnaan yang terlihat pada penyajian Islam sebagai solusi dalam segala … Continue reading

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Donasi Islamic Center di Merapi

Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut Jogja) merupakan kota yang memiliki karakteristik yang menarik; mengusung budaya modern sebagai kota pendidikan dan melestarikan nilai-nilai klasik sebagai kota budaya. Kota Jogja pun memiliki lokasi-lokasi wisata alam yang banyak, baik gunung maupun pantai. Di antara … Continue reading

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Program Bahasa Arab Kembali Dibuka

Ma’had ‘Umar Bin Khottob Kembali Membuka Progam Bahasa Arab Terbuka Untuk Putra – Putri

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Donasi Program Pesantren Liburan

A. PENGANTAR Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Amma ba’du. Bersama ini kami sampaikan kepada segenap kaum muslimin rencana kegiatan pesantren liburan untuk mahasiswa yang insya Allah akan diadakan di Yogyakarta pada liburan semester ganjil … Continue reading

Posted in Dakwah | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment